Adgang for brugere og personale

Adgangen til Læsekompassets premium-funktioner styres af brugerens hjemkommune i CULR (Core User Library Registry), som bruges til at styre adgangen til digitale tjenester.

Hvis brugerens hjemkommune har abonnement på Læsekompasset, så har brugeren premium-adgang, selvom det bibliotek, der vælges ved login, ikke har abonnement. Dette gælder også, selvom brugeren ikke er oprettet som låner i hjemkommunen, men i stedet er oprettet i en nabokommune eller sommerhuskommune.

Brugeren kan derfor bestille bøger til afhentning i alle kommuner, hvor brugeren er oprettet, hvis blot hjemkommunen har abonnement. Der skal dog logges ind via den kommune, hvor bøgerne ønskes afhentet, da kun login-bibliotekets afhentningssteder vises.

Personale, der ikke bor i kommunen, får adgang til premium-funktionerne ved at ændre kommunenummeret i Cicero til bibliotekets kommune. Postnummeret har ingen betydning. Ændringen slår normalt igennem inden for en time. Dette giver ikke premium-adgang, hvis den rigtige hjemkommune uden abonnement vælges ved login. Kommunen skal ændres igen, hvis Cicero får en opdatering om låneren fra cpr-registret pga. adresseændring, total cpr-gensynkronisering eller lignende.

Eksempler på scenarier

  • En bruger er oprettet i to forskellige kommuner, hvor hjemkommunen ikke har abonnement: Brugeren kan ikke bestille.

  • En bruger er oprettet i to forskellige kommuner, som begge har abonnement: Brugeren kan bestille i begge kommuner, hvis hjemkommunen har abonnement, men skal logge ind via den kommune, hvor materialet skal afhentes, for at kunne vælge kommunens afhentningssteder.

  • En bruger er ikke oprettet i hjemkommunen, men i en anden kommune, som har abonnement: Brugeren kan bestille i den anden kommune, hvis hjemkommunen har abonnement.

  • Personale på et bibliotek med abonnement bor i en kommune uden abonnement: Personalet kan bestille ved at ændre kommunenummeret i Cicero til bibliotekets kommune.